1. In de loop der tijd hebben taalwetenschappers zogenaamde corpora opgebouwd. Een corpus (meervoud corpora) is in de taalkunde een verzameling teksten of mondelinge uitingen (klankopnames) in een bepaalde taal, die gebruikt wordt om onderzoek van linguïstische of statistische aard op te verrichten. Een corpus is een begrensde verzameling woorden die in het “echte leven”gebruikt worden, hetzij van een complete taal hetzij van taal zoals die in een specifieke omgeving gebruikt wordt (bijvoorbeeld een wetenschappelijke verhandeling). Elk woord in een corpus kan geclassificeerd worden aan de hand van de frequentie waarin het voorkomt.

 2. Onderzoek heeft aangetoond dat de meest gebruikte woorden in een algemeen corpus de eerste woorden zijn die geleerd worden.

 3. In de Engelse versie van My Word Coach Verbeter Je Woordenschat werd als corpus het British National Corpus (BNC) gebruikt. Dit is het grootste corpus ter wereld en bestaat uit 100 miljoen Engelse woorden. Met behulp van computers hebben onze linguïstische adviseurs uit dit immens grote corpus 20 meer handzame overzichten van ongeveer 1000 woorden elk samengesteld. In het spel wordt een dergelijke lijst een “K-lijst” genoemd. Bij elkaar kunnen de woorden op deze 20 zorgvuldig samengestelde lijsten als representatief beschouwd worden voor een complete, goed gestructureerde woordenschat op hoog niveau. Voor elke K-lijst die de speler beheerst, wordt kennis van minimaal 83% van de woorden op de lijst gezien als technische “beheersing” in taalwetenschappelijke zin.

  Voor de Nederlandse versie van My Word Coach Verbeter Je Woordenschat is als corpus het Van Dale Hedendaags Nederlands woordenboek gebruikt

 4. Taalwetenschappers hebben tests ontwikkeld waarmee vrij snel en heel nauwkeurig kan worden beoordeeld hoe goed iemand een K-lijst beheerst. Dit wordt ook wel het “K-niveau” genoemd. Door deze taalwetenschappelijke tests als uitgangspunt te nemen, kan My Word Coach Verbeter Je Woordenschat op zeer eenvoudige wijze het persoonlijke K-niveau van elke speler vaststellen.
 1. Uit onderzoek is gebleken dat iemand een woord minimaal vijf keer gezien moet hebben en idealiter ook uit het geheugen opgenoemd moet hebben voordat gezegd kan worden dat hij of zij het woord “kent”.

 2. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat hoe vaker je een woord tegenkomt en het juist spelt, des te kleiner de kans is dat je het woord in de toekomst foutief spelt.

 3. Referenties:
  Mondria-De Vries, S.(1993) Woorden leren met woordkaartjes en/of de ‘handcomputer’: Enkele toepassingsmogelijkheden. In: A. Toussaint-Dekker (red.), Congresbundel ‘Verder met Frans’ (pp. 110-118). 's-Hertogenbosch: KPC.

  In My Word Coach Verbeter Je Woordenschat wordt de hierboven genoemde “5 vakken regel” toegepast op elk woord dat de speler te zien krijgt zodat:
  1- Het woord met zekerheid wordt herkend en begrepen
  2- Verschillende nuances wat betreft betekenis en representatieve context voor het woord gegeven wordt, zodat uiteindelijk het woord “gekend” wordt.

  Bovendien geeft het spel die woorden die nog niet beheerst worden prioriteit zodat de slagingskans van de speler gegarandeerd is.

  In de laatste fase van het spel kan de speler met behulp van het WOORD EVALUATIE overzicht foutief gebruikte woorden of woorden met een onjuiste betekenis van een verwijzing naar de officiële betekenis voorzien.